psb-na-50
psb-na-51
psb-na-52
psb-na-53
psb-na-54
psb-na-54

ตัวอย่างชื่อโรงพยาบาลและสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบัติชั้นนำ มากกว่า 360 แห่ง ทั่วประเทศ

เรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
Nurse-Aid (840ชม.) มีโควตาศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอีกหลายคณะกับมหาวิทยาลัย (MOU) สามารถเรียนต่อควบคู่กับการทำงาน มีรายได้ระหว่างเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล เรียน 6 เดือนจบ จบแล้วทำงานในโรงพยาบาล