psb-na-50
psb-na-51
psb-na-52
psb-na-53
psb-na-54
psb-na-54

ตัวอย่างชื่อโรงพยาบาลและสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบัติชั้นนำ มากกว่า 360 แห่ง ทั่วประเทศ

อัลบั้มเข้าค่ายปีการศึกษา 2559


อัลบั้มการเรียนการสอน


อัลบั้มรูปนักเรียน

 

 


อัลบั้มรูปบุคลากร