psb-na-50
psb-na-51
psb-na-52
psb-na-53
psb-na-54
psb-na-54

ตัวอย่างชื่อโรงพยาบาลและสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบัติชั้นนำ มากกว่า 360 แห่ง ทั่วประเทศ

โควต้าพิเศษสวัสดิการดี


สำหรับการศึกษาจองโควตา

 • ไม่ต้องเข้าสอบ ไม่ต้องดูเกรดเฉลี่ย
 • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • มีโควตาให้เรียนต่อกับมหาวิทยาลัยและติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยฟรี
 • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • มีสิทธิ์เลือกโรงพยาบาลและสถานประกอบการในการฝึกงาน / ทดลองงาน / บรรจุงาน

สวัสดิการที่นักศึกษาได้รับฟรี

 • หอพักพร้อมน้ำฟรี ไฟฟรี                        
 • ชุดนักศึกษา ชุดพิธีการ ชุดกีฬา
 • อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน                
 • อาหาร 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น
 • อุปกรณ์การแพทย์                                  
 • เข็มตราโรงเรียนและป้ายชื่อ
 • กระเป๋าโรงเรียน กระเป๋าเอกสาร                
 • รองเท้าคัทชู ถุงน่ง ถุงเท้า เน็ตคุมผม
 • กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ(สอนแต่งหน้า)    
 • กิจกรรมพิเศษต่างๆ กิจกรรมนันทนาการ
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่                          
 • สอนพิเศษใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • ระบบรักษษความปลอดภัยและอาจารย์ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลพร้อประกันอุบัติเหตุ

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
 • รูปภ่ายหน้าตรง -นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษายบริบาล
 • สมัครกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาล หรือโทร 086-3099599

ใบสมัครขอรับสิทธิ์โควต้า